Matce Zemi


Jsi rozkvetlou loukou o nespočtu květů. Ke každému tomu květu chci si přivonět a chutnat sladkost lístků tebe. Jsi tak rozmanitá, pestrá a plná barev, že mám pocit, že mi jeden život nestačí k pojmutí a poznání tvé velikosti a krásy, všeho toho, co v sobě máš. Když se k tobě ohýbám a skláním svůj zrak k jemným stéblům tebe a ty se vlníš pod vlivem jemného vánku, tak zřu a jsem okouzlená tvou lehkostí a pevností, kterou v sobě ukrýváš. Když si k tobě lehám a voním k zeleni, kterou jsi, tak mám pocit, že se vracím domů. Tolik mě to uklidňuje, konejší a já cítím v každé vůni tebe, lásku, kterou mě obklopuješ. Když tě cítím pod svými zády, vytváříš tak ve mně pocit tepla a bezpečí. Vdechuji Tě každou svoji buňkou a nemohu se tě nasytit. Chci tě víc a víc cítit. Cítím, jak mě svou přitažlivostí vtahuješ do sebe, když se k tobě svým lůnem obrátím. V tu chvíli vnímám vlhkost a pevnost tebe a vytváří to ve mně silné vlny vzrušení a já mám chuť se s tebou a celým vesmírem milovat. Cítím v sobě tvůj tep, tvůj rytmus a ozývají se ve mně

silné vibrace a já se třesu touho po tom tě celou pojmout a cítit. V tu chvíli vím, že se stávám tebou. Cítím, jak mě vsakuješ do sebe. Cítím v tu chvíli, že mě přijímáš, že jsi mnou a já tebou. Cítím chvění a to jak se třeseš ve mně, vím, že jsi to ty, ZEMĚ. Cítím v tu chvíli jak se skrze tvou péči a lásku ke mně probouzí oheň ve mně, který z tebe láskou tepe. Ten žár, kterým mě svou vášní popohání. Mám chuť v tu chvíli pomilovat každý kout tebe, každé místo, každou tvoji část, vše to, co jsi vytvořila. Je to pro mě nejvyšší vyjádření úcty a lásky k tobě, lásky, kterou mi sama dáváš. Mám touhu tě nechat svou živelností prostupovat a nechat se tebou totálně pozřít. Přeji si do tebe nořit. Přeji si pít tvou čistou vodu, chutnat tě a její sladkostí se nechat omýt a zkrášlit. Přeji si v tobě se koupat a nechávat se unášet proudem, kterým mě neseš. Důvěřuji ti. Přeji si stát se tvým větrem, tančit s ním a milovat se s jeho divokostí, nespoutaností a nevyzpytatelností.

Přeji si nechat do sebe vstoupit divokost tebe. Přeji si políbit každé tvé místo, které zažilo bolest a zklamání a chci ti do tohoto místa vnést to, co dáváš ty mě, svou lásku. Přeji si v těch místech tě opečovat a nechat v nich roztéct tvé obnovující se prameny, ať svou vláhou vše staré zacelí a vznikne tak prostředí pro nové poznání a klíčení. Prostředí pro nový život. Přeji si tě nechat téct a užívat si s tebou tuto obnovu sebe. Přeji si okouzlit tě svou krásou, kterou mě sama každým dnem obklopuješ a dát ti sebe, tak jako ty se mi dáváš každým okamžikem. Přeji si, ať každý uctívá a vidí v tobě krásu, jemnost a měkkost, kterou jsi. Přeji si, ať tvá láska je věčná.. Přeji si, ať je ctěn a uctíván život, který dáváš a ty jsi zato oslavovaná. Přeji si, ať se ti dostává péče a pozornosti, kterou sama dáváš.

Arisis