Zde najdete přednášky na různá témata, které mě oslovují a zajímají. S radostí se dělím a šířím dál své zkušenosti, vjemy a poznání. Sděluji svá uvědomění skrze vlastní prožitky.

Témata, kterými se zabývám je sexualita ženy, ženství, cykličnost ženy, mateřství, uzdravování vnitřních traumat a jiné..

S radostí navštívím vaše město na vaše požádání a pozvání, či nějakou organizovanou akci, nebo on-line přenos.

Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...